გაქვთშეკითხვა吗?დაგვირეკეთ:+ 86 13918492477

პროდუქტები

 • 重型铲石机

  重型铲石机

  მძიმეროკისთაიგულები,როგორცუძლიერესიოთხიძირითადითაიგულებიდან,არისქუსლებისსაფარებითდააცვიათმდგრადიბურთებითსაუკეთესოდაცვისთვის。გამოყენებულიზომა:RSBMექსკავატორისთაიგულებიმორგებულიათქვენსმანქანაზე0.1ტ-120ტ。ჩვენგვაქვსექსკავატორისთაიგულებისდიდიარჩევანიისეთიპოპულარულიბრენდებისთვის,როგორებიცაა卡特彼勒、日立、现代足球世界杯举办地2022、日本神户制钢所,情况下,斗山,小松,日本久保田公司,约翰迪尔、利勃海尔、三星、沃尔世界杯亚洲地区比赛沃、玉柴,三一重工,LIUGONOB, j。მახასიათებელი:უფროდიდიაცვიათ-…
 • 重型桶

  მძიმემოვალეობისმქონევედრო

  სტანდარტულივედრომოწინავედანართებით(კიდევერთიგვერდითისაჭრელიჩარჩოსდასაცავადდააცვიათმდგრადიფირფიტებიწინსვლისთვის)შესაფერისისამუშაოებისთვის,რომლებიცსაჭიროებენსიმტკიცეს。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)。მახასიათებელი:სქელიაცვიათფირფიტებიუკეთესადფუნქციონირებს,ვიდრეზოგადი,ხანგრძლივიგამოყენებისას。გამოყენება:მძიმეთაიგულებიგანკუთვნილიასამუშაოებისთვის,რომლებიცსაჭიროებენშედარებითმაღალისიმტკიცისმასალებს,როგორიცაამოსაპირკეთებელი,ასანთები,მსუბუქიმსხვრევა,დანგრევა……
 • 标准桶

  სტანდარტულიბუკეტი

  GP(ზოგადიშეთავაზება)ვედრო,რომელიცასევეცნობილიაროგორცსტანდარტულივედრო,არისექსკავატორებისერთ——ერთიყველაზეგავრცელებულისამაგრითხრიანდადატვირთვისთვის。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)。მახასიათებელი:შეკუმშულიდიზაინიზრდისთაიგულისსიღრმეს,რაცქმნისუფროეფექტურდატვირთვას。დამუშაობისდროს,თითოეულმხარესგვერდითისაჭრელებიკარგადასრულებენჩარჩოსდაცვას。გამოყენება:GPთაიგულებსკარგადშეუძლიათთიხისზოგადიგათხრები……
 • 骨架桶

  ჩონჩხი桶

  მოდიფიცირებულივედრო,რომლისძირითადიდატვირთვისნაწილიგამოყოფილიაუფსკრულით,რათამოხდესნივთიერებისუფროდიდინაჭრებისჩავარდნა,რაცთავიდანაიცილებსდროისდაკარგვასარასაჭირომასალებისმოშორებით。იგიასევეცნობილია,როგორცსკრინინგისთაიგულები,შეკერისთაიგულები,ვედროებისსაცერიდადალაგებისთაიგულები(ანდალაგებისთაიგულები)。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)。მახასიათებელი:პირველრიგში,ზომაანბადეებიშეიძლებამორგებულიიყოსმომხმარებლისიდეალურსივრცეში。მეორეც,დანართები……
 • 挖泥斗

  ტალახისვედრო

  ასევესპეციალურადშექმნილივედროყოველგვარიკბილებისგარეშე,ძირითადადდამუშავებულიადგილებისგასაწმენდად,რათაშენარჩუნებულიყოსისუფთავედაამიტომაცამტიპისვედროასევეცნობილია,როგორცგამწმენდივედროანცომისვედრო。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)。დამახასიათებელია:ა。ორმაგიპირებიგამოყენებულიიქნებაუფროდიდიზომისტალახისთაიგულზეგამძლეობისუზრუნველსაყოფადბ。ორმაგიპირებისტიპზე,დასამაგრებელიჭანჭიკებისაშუალებასიძლევამოწყობა……
 • 挖沟的桶

  სანგრებისთაიგულები

  თხრიანვედრო,იგივეთხრილისვედროანვიწროვედრო,არისდანამატი,რომელიცაგებულიათხრილისგასაკეთებლადგარკვეულგარემოში。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)მახასიათებელი:სხვათაიგულებთანშედარებითუფროვიწროფორმისმქონე,თხრიანვედროსშეუძლიაკარგადიმუშაოსგარკვეულშეზღუდულსამუშაოგარემოში,რათადარწმუნდეს,რომისღრმადჩადისთხრილებში。საქონლისაღწერა:სიგანისადაფორმისმრავალფეროვნება,როგორიცაასამკუთხედიდატრაპეციადააშ。მაღალი……
 • 梯形桶

  ტრაპეციულიბუკეტი

  ტრაპეციულივედრო,რომელიცასევეცნობილიაროგორცV -沟斗ანV桶,დასახელებულიადიზაინით,რომელსაცაქვსტრაპეციულიგარეგნობა。გამოყენებულიზომა:უმეტესშემთხვევაში,ისგანკუთვნილია1 -დან50ტონამდე,მაგრამჩვენშეგვიძლიაგავზარდოთის,რომმოერგოსმომხმარებელთამოთხოვნებს。დამახასიათებელია:ა。დანის(ერთიანორმაგი)ტიპისდაკბილებისტიპისდამზადებაშესაძლებელიასხვადასხვასაჭიროებისთვისბ。უნიკალურიგარეგნობა,რომლისზედასიგანეგაცილებითგრძელია,ვიდრექვედასიგანე,საშუალებასაძლევსთხრილსანარხსიყოსშეუსაბამოზომადასწორიფორმა……
 • 2022卡塔尔世界杯赛程图挖掘机倾斜斗

  ექსკავატორისდახრისვედრო

  RSBMდახრილითაიგულებიგანკუთვნილიათხრილისგაწმენდისადადახრილიშეფასებისთვის。დახრილივედროგარეგნულადჰგავსსტანდარტულიექსკავატორისვედროს,გარდამისირხევისფუნქციისა。შიგნიდანდიზაინისაშუალებასაძლევსმასგადატრიალდესმთლიანობაში90გრადუსით(45გრადუსითითოეულმხარეს)。გამოყენებულიზომა:უხდება1 -დან50ტონამდეექსკავატორს。(შეიძლებამორგებულიიყოსუფროდიდიტონაჟისთვის)。დამახასიათებელია:ა。შლანგები,რომლებიცმხარსუჭერენტრიალს,მოწყობილიაერთმხარეს,რათამათარშეუშალონრაიმეფუნქციაბ。არჩევითისარქველები……
 • 2022卡塔尔世界杯赛程图挖掘机耙

  ექსკავატორირაკი

  რაკი,ესარისდანამატიკბილებითწინამხარეს,მიწაზედარჩენილიგრძელიანდიდინამსხვრევებისმოსაშორებლად。გამოყენებულიზომა:უმეტესშემთხვევაში,ისგანკუთვნილია1 -დან50ტონამდე,მაგრამჩვენშეგვიძლიაგავზარდოთის,რომმოერგოსმომხმარებელთამოთხოვნებს。მახასიათებელი:რაკისაუკეთესოდფუნქციონირებდამიწაზედარჩენილიმასალებისდაძაბვისადაგაბრტყელებისას。ამნამუშევრიდანგამომდინარე,ისუხდებანებისმიერადგილს,სადაცსაჭიროაგაწმენდისადაგაწმენდისუნარი。მასშემდეგრაცყველაპროექტიშესრულდება,არაფერიჯდებამიწისგასუფთავებაზემეტად,ვიდრესაკომისიოა…
 • 2022卡塔尔世界杯赛程图挖掘机手动解决

  ექსკავატორისსახელმძღვანელო格斗

  抓住არისამწევიმოწყობილობა,რომელიცდამოკიდებულიაყბისგახსნაზედადახურვაზეკრალზედანაყარიმასალისგადმოტვირთვაზე。იგიიყოფამექანიკურდაჰიდრავლიკურმაჯად。ექსკავატორისხისსამაგრსაქვსორიყბა,მარცხენადამარჯვენამხარე,ორიდანხუთამდეკლანჭითანუფრომეტიც,ღიობისორივემხარესმუშაობითდადახურვით,რათადაიჭიროსმასალა,ორიჩანგლისფორმის,როგორცსახელწოდებით”ჩანგლისექსკავატორისსამაგრი”。“ესარისმოწყობილობაყბისმქონენივთებისმიწიდანდასაჭერადდაასაწევად。მორგებულიაყველაექსკავატორის……
 • 液压旋转解决

  ჰიდრავლიკურიმბრუნავიმახე

  ჰიდრავლიკურიმბრუნავიბორბალი,არისუფრომოწინავესამაჯურიმბრუნავისისტემით,რომელიციძლევა360გრადუსიანიბრუნვისსაშუალებასუფრომრავალმხრივადასაწევად。მორგებულიაექსკავატორისყველამოდელზე。3.ტონაზე ნაკლები ექსკავატორებისთვის ერთცილინდრიანი იქნება, ხოლო ზევით ორმაგი ცილინდრიანი.მახასიათებელი: შექმნილია და დამზადებულია დახურვის უკიდურესი წნევით, მინიმალური დატვირთვის დაკარგვის უზრუნველსაყოფად და ყბის ფართო გახსნა თავის კლასში, რაც აუმჯობესებს ოპერატორის პროდუქტიულობას.გარდა ამისა, როტაციის სპეციალური სისტემით,...
 • 排序抓住

  დახარისხება抓住

  ძირითადიმახასიათებლები:1)Q345მანგანუმისფირფიტისფოლადისგამოყენება,მაღალისიმტკიცედაკოროზიისწინააღმდეგობა。2)ქინძისთავებიდამზადებულია42 crmoშენადნობისფოლადისგან,ზეთისსაცვლებით,მაღალისიმტკიცითდაკარგიგამძლეობით。3)შვეიცარიიდანჩამოტანილიმბრუნავიძრავა。4)ზეთისცილინდრიიღებსდახვეწისმილს,იმპორტირებულHALLITEზეთისლუქს,მოკლესამუშაოციკლსდახანგრძლივსიცოცხლეს。გამოყენება:ყველასახისფართომასშტაბიანი,ნაყარიმასალებისჩატვირთვა——გადმოტვირთვაანდამუშავებისოპერაციები。დახარისხება抓取项目/模型单元RSSG04 RSSG0…
 • 旋转筛桶

  მბრუნავისკრინინგისბუდე

  როგორცსახელწოდებაგვიჩვენებს,ამტიპისთაიგულებიაერთიანებსსკრინინგს(რაცეხებაშიგნითბადეებს)დაბრუნვას(ბარაბნისფორმისგამო)。გამოყენებულიზომა:მაღალიტექნიკურიმახასიათებლისგამო,ესთაიგულიშეესაბამებაშედარებითდიდზომებს。მახასიათებელი:ა。ბადეებისსივრცისმორგებაშესაძლებელია10 * 10მმმინიმალურიდა30 * 150მმმაქსიმალურიბ。სკრინინგისბარაბნისდიზაინი,გამორჩეულიმბრუნავისაშუალებით,საშუალებასაძლევსვედროსბრუნოსმაღალისიჩქარითისე,რომგარედანარასაჭირონივთიერებებიგაცრას。აპლიკაცია……
 • 压实轮

  სატკეპნისბორბალი

  ბარაბანისატკეპნისბორბალიექსკავატორისთვისროგორცდასახელებიდანჩანს,ისგანკუთვნილიაჭუჭყისდატკეპნითთხრილებშიმყარიზედაპირისშესაქმნელად。ბარაბნისტიპსდაარქვესმისიმსგავსებისგამობარაბანიბალიშისფეხებით。გამოყენებულიზომა:ფართოგამოყენება1 -დან50ტონამდეექსკავატორისთვის(შეიძლებაიყოსუფროდიდიმორგებულისთვის)სპეციალურიმახასიათებელი:ბარაბნისდიზაინითავიდანაიცილებსენერგიისდაკარგვასმასალისგადაჭარბებულისიღრმითსამუშაოსდროსმასალისშეღწევისგამო。თვისება:მაღალიხარისხისფოლადისშენადნობი,მაღალისიმტკიცისშენადნობისლილვი。Მასალა……
 • 2022卡塔尔世界杯赛程图挖掘机手动拇指

  ექსკავატორისსახელმძღვანელო拇指

  ექსკავატორებსშეუძლიათდიდირაოდენობითმძიმესაგნებისაწევა,მაგრამ,როგორცშენიხელით,მათაცსჭირდებათრაიმეტვირთისშესანარჩუნებლად,ცერათითი。გვაქვსორისახისექსკავატორისცერი:მექანიკურიდაჰიდრავლიკური;ჰიდრავლიკურიცერათითებიიყოფაშედუღებამდე,პინტითდაპროგრესულილინკით。RSBMექსკავატორისცერათითებიერთ——ერთისაუკეთესოაექსკავატორისდანართებშიდაშეუძლიაუზრუნველყოსგაყიდვისშემდგომითითებიყველაძირითადიბრენდისექსკავატორებისთვის1ტონიდან50ტონამდემანქანებზე。ყველაზედიდითვისებებიტ…
 • 液压拇指

  ჰიდრავლიკურითითები

  ექსკავატორებსშეუძლიათდიდირაოდენობითმძიმესაგნებისაწევა,მაგრამ,როგორცშენიხელით,მათაცსჭირდებათრაიმეტვირთისშესანარჩუნებლად,ცერათითი。RSBMექსკავატორისცერათითებიერთ——ერთისაუკეთესოაექსკავატორისდანართებშიდაშეუძლიაუზრუნველყოსგაყიდვისშემდგომითითებიყველაძირითადიბრენდისექსკავატორებისთვის1ტონიდან50ტონამდემანქანებზე。ჰიდრავლიკურიცერისმართვისკუთხეუფრომოქნილია,ვიდრემექანიკურიცერი。შედუღებაცერზეშეადარეთსხვაჰიდრავლიკურცერს,არარისსაჭიროექსკავატორისზომისგაზომვა,თქვენ……
 • 板桶

  ფილისთაიგულები

  ტარებისგანსაკუთრებულიდიზაინით,ფილისთაიგულსაქვსმთლიანისუსტიგარეგნობადამოღუნულიქვედაფირფიტა,რომელიცგანსხვავდებაჩვეულებრივითხრიანვედროსგან。გამოსაყენებელიზომა:მისისპეციალობისგამო,მისიმოქმედიზომაუნდადაიწყოს12ტონიდან。მახასიათებელი:პირველრიგში,მისიმოხდენილიგარეგნობაიძლევაგარანტიას,რომფიქალებისრულყოფილადმოერგებასიგანისგამოდაცემისგარეშე。მეორეც,მოხრილიფორმისმქონეფიქალსმყარადეჭირაბალზამისგამოფიქალისჩამოვარდნისგარემოებისგარეშე……
 • 混凝土机械粉碎机

  ბეტონისმექანიკურიგამაფხვიერებელი

  მექანიკურიპულვერიზატორიარისაპარატისტიპი,რომელიცანადგურებსდანგრეულმასალასერთფიქსირებულდამეორემოძრავყბასშორის,რათაშეამციროსნაწილაკებისზომადაგამოყოსრკინასხვამასალისგან。ერგება1 -დან50ტონამდეექსკავატორებს(შეიძლებაიყოსუფროდიდიმორგებისთვის)。მახასიათებელი:მბრუნავიდანგრევისპულვერიზატორებიდამზადებულიამძიმეფოლადისგან,რომელიცგვთავაზობსგამძლეობასდასიმტკიცეს,რომელზედაცშეიძლებადაეყრდნოთ。გამოყენება:გამარტივებულიდიზაინითდამძლავრიბრუნვისშესაძლებლობით,მექანიკურიპულვერიზატორი……
 • 液压粉碎机

  ჰიდრავლიკურიპულვერიზატორი

  ამტიპისპულვერიზატორი,რომელიცშეიცავსჰიდრავლიკურსისტემასშიგნით,რაცმასუპირველესყოვლისაწარმოადგენსბეტონისადაარმატურისნგრევას,არისმექანიკურიტიპისგაუმჯობესებულივერსია。ჰიდრავლიკურიპულვერიზატორიშედგებასხეულის,ჰიდრავლიკურიცილინდრის,მოძრავიყბისდაფიქსირებულიყბისგან。გარეჰიდრავლიკურისისტემაგთავაზობთჰიდრავლიკურწნევასჰიდრავლიკურიცილინდრისთვის,რათამოძრავიყბადაფიქსირებულიყბაგაიხსნასდადახუროსობიექტებისდამსხვრევისეფექტისმისაღწევად。ერგება1-დან50ტონამდეექსკავატორებს(…
 • 2022卡塔尔世界杯赛程图挖掘机液压剪

  ექსკავატორისჰიდრავლიკურისაპარსი

  ჰიდრავლიკურიათვლა,ასევეცნობილია,არისმოწყობილობა,რომელსაცშეუძლიამიაღწიოსყბისგახსნასდადახურვასჭრისმისაღწევად。გამოყენებულიზომა:ისშეიძლებაგამოყენებულიქნასყველასახისძირითადიბრენდისექსკავატორისთვის1 -დან50ტონამდე。მახასიათებელი:დანაწინამხარესარარისმხოლოდხანგრძლივიმომსახურებისვადითზოგიერთირთულიპროექტისდასადგმელად,არამედისასევეშესაცვლელიასწრაფიდაეფექტურიჭრისშესანარჩუნებლად,როგორცყოველთვის。მახასიათებლები:ა。ამოიღეთკაუჭისდიზაინიწინადაუკანაღეროებისმიწიდანამოსაღებადანგადაატრიალეთ……
1 2 3. შემდეგი> >> გვერდი1/3